สาธารณรัฐแซมเบีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Zambia Mission accredited to ใน Kuala Lumpur

Menara MBF, Suite C, 5th Floor
Jalan Sultan Ismail
50250
Kuala Lumpur
Malaysia
โทรศัพท์+603-2145-3512
+603-2145-3507
แฟกซ์+603-2145-3619
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes

Apply for สาธารณรัฐแซมเบีย Visa Online