โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการก่อนการใช้งานเว็บ VisaHQ.co.th

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ โดยการส่งหรือส่งมอบการสมัครทำหนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ มายัง VisaHQ.co.th แล้ว คุณได้ยอมรับการอ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและตกลงที่จะไม่ละเมิดต่อนโยบายของเรา.

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ส่งมอบข้อตกลงของคุณกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าคุณไม่ตกลงกับข้อกำหนดที่แสดงไว้ในข้อตกลงนี้หรือไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์นี้กรุณาเข้าไปแจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่หน้า ติดต่อเรา ความล้มเหลวต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะมีผลในการกระทำทางกฎหมายและจำกัดความสามารถในการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ของคุณ ตามที่ระยะเวลาที่ผ่านไป VisaHQ.co.th อาจทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาทบทวนข้อตกลงนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่หรือใช้งานเว็บไซต์นี้.

นโยบายการคืนเงิน. ถ้าสำหรับเหตุผลใดๆก็ตามที่คุณปรารถนาที่จะยกเลิกการใช้บริการก่อนที่คุณจะได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารสนับสนุนต่างๆ จาก VisaHQ.co.th คุณสามารถกระทำได้โดยไม่มีการปรับหรือคิดค่าใช้จ่ายโดยใช้ฟังก์ชั่น ยกเลิก/ลบทิ้ง ในหน้าบัญชีเข้าใช้งานของคุณหรือโดยการโทรศัพท์หาสายด่วนบริการของเรา คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมที่คุณเสียไปสำหรับบริการเฉพาะเจาะจงและค่าขนส่งด้วย (ถ้ามีการจ่ายมาให้ก่อน) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกหลังจากได้รับหนังสือเดินทางและเอกสารสนับสนุนต่างๆ จากทาง VisaHQ.co.th แล้ว จะไม่มีการคืนเงินใดๆ และนั่นคือการให้บริการสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการคืนเงินค่าให้บริการ ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าธรรมเนียมส่งพัสดุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะคืนให้หลังจากที่เอกสารได้รับแล้วและกระบวนการดำเนินการเริ่มต้นแล้ว.

คุณสามารถยกเลิกโดยใช้ฟังก์ชัน ยกเลิก/ลบในบัญชีของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบหรือโทรไปยังเส้นบริการของเรา อย่างไรก็ตาม การคืนเงินทั้งหมดจะสามารถดำเนินการกลับไปยังวิธีการชำระเงินเดียวกันที่ใช้ไปแล้วเท่านั้น VisaHQ.co.th ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่มีอายุเกิน 3 เดือนภายใต้เงื่อนไขใดๆ ในกรณีเช่นนี้ VisaHQ.co.th อาจออกเครดิตในร้านที่สามารถใช้กับการสมัครใช้งานในอนาคตที่ส่งผ่าน VisaHQ.co.th ไม่สามารถใช้เครดิตกับการสมัครใช้งานที่ส่งผ่านหน่วยงานอื่นหรือการสมัครใช้งานที่ส่งผ่านสถานกงสุลได้โดยตรง

ค่าบริการ 50% จะถูกเก็บไว้สำหรับการยกเลิกคำสั่งปรึกษาหลังจากการประมวลผลคำขอแล้ว ไม่มีการคืนเงินสำหรับคำขอที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

นโยบายการคืนเงิน. เวลาในการดำเนินการ เวลาในการดำเนินการสำหรับวีซ่าและหนังสือเดินทางที่เสนอโดย VisaHQ.co.th นั้นเป็นค่าประมาณและคำนวณจากพื้นฐานของกระบวนการดำเนินการที่ให้บริการโดยสถานกงสุล และกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใต้สภาวะปกติ เวลาในการดำเนินการจะถูกคำนวณตั้งแต่วันถัดไปของวันทำงานปกตินับจากวันที่เอกสารถูกส่งมาถึง VisaHQ.co.th แล้ว สำหรับทางเลือกที่มีการดำเนินการแบบ "วันเดียวกัน" และ "วันถัดไป" สำหรับทางเลือกของกระบวนการแบบอื่นๆ เวลาในการดำเนินการจะถูกคำนวณโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ส่งเอกสารไปให้สถานทูตหรือกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้ว ทางสถานกงสุลและ/หรือระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอาจจะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมและอาจทำให้ล่าช้าออกไปและ/หรือปฏิเสธการดำเนินการตามวิจารณญาณของพวกเขาโดยไม่มีการอธิบายใดๆตามมา VisaHQ.co.th จะไม่ยึดถือเป็นความรับผิดชอบสำหรับการล่าช้า การยกเลิก การสูญเสียค่าใช้จ่ายหรืออื่นๆ เนื่องจากการปฏิเสธหรือล่าช้าในกระบวนการดำเนินการ ไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้บริการ ค่าธรรมเนียมพัสดุภัณฑ์ ค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการล่าช้าหรือการปฏิเสธการให้บริการนั้น.

ค่า.cnธรรมเนียมและการชำระเงิน. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน คุณได้ตกลงว่าบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีหลังจากกระบวนการทวนสอบข้อมูลออนไลน์เสร็จลง คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอเพื่อการขายโดย VisaHQ.co.th หรือโดยผู้ส่งมอบหรือผู้ให้บริการอื่นๆผ่านเว็บไซต์ของ VisaHQ.co.th คุณจะต้องชำระค่าภาษีที่มีผลและค่าใช้การส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดของ ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าธรรมเนียมสถานกงสุล ใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการออกวีซ่าซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

การส่งมอบ. VisaHQ.co.th ไม่ให้บริการวิธีการจัดส่งสินค้าเว้นแต่จะได้รับคำแนะนำอื่นหรือได้รับคำแนะนำจากลูกค้า บางครั้งเอกสารอาจเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง VisaHQ.co.th ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่สินค้าอยู่ในครอบครองของลูกค้าหรือในระหว่างการขนส่ง VisaHQ.co.th ขอแนะนำลูกค้าให้ใช้บริการจัดส่งที่มีการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์ในระหว่างการขนส่ง VisaHQ.co.th ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความผิดพลาดของบริษัทขนส่งในการจัดส่งสินค้า ส่งสินค้าตรงเวลา ติดตามสถานะ หาตำแหน่ง และรักษาความปลอดภัยของสินค้าทุกชนิด VisaHQ.co.th ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองการเคลมหรือการรับประกันใด ๆ ที่บริษัทขนส่งอ้างว่าเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ การส่งสินค้าตรงเวลา ความพร้อมให้บริการ และการรับประกันอื่น ๆ

คำอธิบายการให้บริการ. คำอธิบายการให้บริการ VisaHQ.co.th ได้กระทำอย่างดีที่สุดในการให้คำอธิบายอย่างถูกต้องถึงบริการทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม VisaHQ.co.th ไม่ได้รับรองว่าข้อความ คำนิยามและคำอธิบายทั้งหมดนั้นเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ แม่นยำและไม่มีความผิดพลาด สถานกงสุลมักจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็สามารถมีผลบังคับใช้ทันที ในเหตุการณ์ใดๆ คำอธิบายลักษณะของบริการหรือข้อมูลอื่นใดบนเว็บไซต์ของเราจะกลายเป็นล้าสมัยหรือไม่แม่นยำ คุณตกลงที่จะไม่ถือโทษทาง VisaHQ.co.th คุณจะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ VisaHQ.co.th สำหรับความไม่แม่นยำหรือผิดพลาดใดๆบางส่วนหรือทั้งหมดในคำอธิบายการให้บริการ ราคา เวลาในการดำเนินการ วันที่ดำเนินการและข้อมูลอื่นใดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของ VisaHQ.co.th.

บริการ. บริการ ข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหนังสือเดินทางและวีซ่าสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการออกวีซ่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสถานกงสุลและหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกาอาจจะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมตามดุลพิจารณาของพวกเขาได้ พวกเขาอาจปฏิเสธการออกเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง วีซ่าหรือหนังสือเดินทางให้ก็ได้โดยไม่มีการเปิดเผยเหตุผลของการปฏิเสธนั้น เวลาในการดำเนินการสำหรับวีซ่าและหนังสือเดินทางที่เสนอโดย VisaHQ.co.th นั้นเป็นค่าโดยประมาณบนพื้นฐานของสภาวะแวดล้อมทั่วไป และเป็นที่เข้าใจว่าเชื่อถือได้ในกรณีส่วนมากแต่ไม่ได้รับประกัน VisaHQ.co.th จะไม่ถือเอาเป็นความรับผิดชอบสำหรับการล่าช้าใดๆ การยกเลิก การสูญเสียค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียอื่นๆ เนื่องมาจากการปฏิเสธหรือการล่าช้าในกระบวนการ VisaHQ.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินการกับเอกสารสำหรับเหตุผลดังต่อไปนี้ แต่ไม่ได้จำกัดถึง เอกสารที่ไม่สมบูรณ์ เวลาการดำเนินการที่ไม่เพียงพอหรือสภาวะแวดล้อมไม่ปกติ.

นโยบายส่วนบุคคล. โปรดตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา โดยที่ซึ่งคุณได้ตกลงผูกพันเมื่อทำการใช้งานเว็บไซต์นี้แล้ว นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นหนึ่งในข้อตกลงนี้.

การสื่อสาร. การสื่อสาร โดยการใช้เว็บไซต์นี้และบริการของเรา คุณได้แสดงการยอมรับกับทาง VisaHQ.co.th ในการติดต่อคุณผ่านทางอีเมล์ ข้อความ หรือรูปแบบทางอิเล็คทรอนิคส์และไม่ใช่ทางอิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ของการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่รวมไปถึงการแจกจ่ายวัสดุด้านการตลาดและส่งเสริมการของเราแล้ว.

ความปลอดภัย. โดยการส่งการลงทะเบียนและใบสมัคร คุณได้รับรองว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นเป็นความจริงและถูกต้อง คุณจะรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษาเป็นความลับของหมายเลขไอดีผู้ใช้ (การลงชื่อเข้าระบบ) และรหัสผ่าน คุณจะรับผิดชอบสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดจากหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ (การลงชื่อเข้าระบบ) ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ คุณตกลงที่จะแจ้งเราในทันทีที่พบว่ามีการใช้งานหมายเลขบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ โปรดอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริหารจัดการข้อมูลที่ส่งและแจกจ่ายออกมา.

ทรัพย์สินทางปัญญา. ทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดสู่ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ภาพสร้างจากคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ ได้รับการคุ้มครองในฐานะงานการรวบรวมโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ สัญญาระหว่างประเทศ และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินและกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ รูปสัญลักษณ์ ภาพ แบบของเว็บไซต์ ข้อความ ภาพสร้างจากคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ รหัส HTML ที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บของ VisaHQ.co.th เป็นทรัพย์สินของ VisaHQ.co.th แต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถทำสำเนา ดัดแปลง ร่างแบบ ลงสิ หรือการผลิตซ้ำวิธีอื่นใดในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจากทาง VisaHQ.co.th เครื่องหมายการบริการ เครื่องหมายการค้า ชื่อหรือรูปสัญลักษณ์ บทความส่วนบุคคล คอลัมน์และหน่วยย่อยอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของแต่ละเจ้าของผลงาน VisaHQ.co.th ไม่รับผิดชอบสำหรับเครื่องหมายการบริการ เครื่องหมายการค้า ชื่อหรือรูปสัญลักษณ์ บทความส่วนบุคคล คอลัมน์และหน่วยย่อยอื่นๆ ที่อาจจะมีลิขสิทธิ์ หรือเป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายการบริการของเจ้าของผลงาน.

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า. VisaHQ.co.th ได้กระทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามและเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น คุณในที่นี้ตกลงให้ VisaHQ.co.th ปราศจากการรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีทีเกิดขึ้นมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นหรือกล่าวอ้างและตกลงที่จะแจ้งให้ทาง VisaHQ.co.th ได้ทราบการละเมิดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและรับรู้ในทันทีหลังจากค้นพบในรายงาน คุณยังตกลงที่จะให้ VisaHQ.co.th มีเวลาในการสืบสวนและตอบสนองต่อการละเมิดดังกล่าวหรือการกล่าวโทษก่อนที่จะมีการดำเนินการทางกฎหมาย.

การชดใช้ค่าเสียหาย. คุณจะต้องทำการชดใช้ค่าเสียหาย ยึดถือและรักษาให้ปลอดอันตราย และทำการปกป้องโดยใช้ค่าใช้จ่ายของคุณ แก่VisaHQ.co.th เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทนและพนักงานของเราจากและต่อการฟ้องร้อง การร้องทุกข์ การร้องขอและการรับผิดชอบทางกฎหมายของลักษณะทั่วไปใดๆ รวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราโดยคุณ พนักงานของคุณ ตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง หรือบุคคลใดที่ใช้คอมพิวเตอร์/หมายเลขไอดีของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องขยายไปสู่การยื่นร้องทุกข์หรือการปฏิเสธความรับผิดชอบของบุคคลที่สามใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการใช้ข้อมูลที่เป็นสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ใดๆ หรือเหตุผลใดๆ คุณตกลงที่จะจ่ายจากรายการใดๆหรือทั้งหมดของต้นทุน ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายรวมถึงแต่ไม่จำกัดสู่ ค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมและต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อกับเรื่องดังกล่าวหรือที่เกิดขึ้นจากการร้องทุกข์ การฟ้องศาล และ/หรือการกระทำหรือการดำเนินการที่เป็นเหตุเป็นผลไปสู่การกระทำดังกล่าวนั้น.

การสิ้นสุดข้อตกลง. คุณตกลงว่า VisaHQ.co.th มีสิทธิ์ในการสิ้นสุดความสามารถในการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ของคุณในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะไม่ถือว่า VisaHQ.co.th จะต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับความเสียหายหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกัน VisaHQ.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินการกับเอกสารใดๆไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดสู่เอกสารที่ไม่สมบูรณ์ เวลาการดำเนินการไม่เพียงพอหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ.

ลิงค์. เว็บไซต์นี้ประกอบด้วนลิงค์เชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงค์เหล่านี้ให้วัตถุประสงค์เป็นข้อมูลข่าวสารเท่านั้นและช่วยให้หาตำแหน่งที่ตั้งบนอินเตอร์เน็ตได้สะดวก เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้องของข้อมูล ความคิดเห็นที่แสดงออกมาหรือข้อความ ของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ลิงค์กับเว็บเราหรือลิงค์ใดๆที่ประกอบในเว็บไซต์สำหรับลิงค์.

ข้อจำกัดในการใช้งาน. เว็บไซต์นี้มีความประสงค์สำหรับการใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน 18 ปีแล้ว ไม่สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใดๆหรือในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้สำหรับเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประงค์ที่ตั้งใจของเว็บ ถ้าคุณทำการส่งข้อมูลใดๆไปสู่เว็บไซต์ของเรา คุณได้ทำการตกลงว่าจะไม่โพสหรือส่งผ่านแผนงานแบบเครือข่ายปิระมิดหรือจดหมายลูกโซ่ ไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย สิ่งใดๆที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆ หรือองค์กรที่รวมไปถึงแต่ไม่ได้จำกัดสู่ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการหมิ่นประมาท ข่มเหง กล่าวร้าย ไม่กระทำตามกฎหมาย หยาบคาย คุกคาม ทำให้ลำบากใจ เยาะเย้ย ส่งภาพโป๊ มีอันตราย หรืออะไรก็ตามที่สามารถทำให้เกิดหรือเป็นส่วนชักนำที่พิจาณาได้ว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ทำให้เกิดความผิดทางแพ่งขึ้นหรืออื่นใดที่ละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย คุณไม่สามารถกระทำในลักษณะ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ รวบรวมซ้ำ ถอดส่วนประกอบ ทวนกลับ แจกจ่าย พิมพ์ใหม่ แสดงเผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข อัพโหลดสู่ สร้างอนุพันธ์ย่อยของงานจาก หมุนเวียน ส่งผ่านหรือในวิธีอื่นใดที่ใช้ประโยชน์ส่วนตัวจากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ รูปภาพและวัสดุอื่นๆ หรือเสนอส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในการจำหน่าย หรือแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก VisaHQ.co.th.

การปฏิเสธความรับผิดชอบ. การปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกสเนอให้แบบ "อย่างที่เป็น" และไม่มีการรับประกัน ประกาศหรือเป็นนัย ถึงความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล มีความเหมาะสมสำหรับการใช้กับวัตถุประสงค์เฉพาะทางรวมไปถึงการรับรองของความสามารถในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวข้อเรื่อง หรือการละเมิดหรืออื่นใด VisaHQ.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียที่ตามมา ทั้งทางโดยทางตรงและทางอ้อม เกิดขึ้นขณะนั้นหรือเกี่ยวเนื่องตามมา อย่างพิเศษกรือโดยลงโทษ ที่เกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ VisaHQ.co.th ในที่นี้ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสนับสนุนเว็บไซต์นี้รวมทั้งการรับรองแบบส่อนัยทั้งหมด ความเหมาะสมสำหรับวัตถประสงค์เฉพาะทางและความเสียหายในขณะนั้น อย่างพิเศษ ทั้งโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องกันมา VisaHQ.co.th เจ้าหน้าที่และพนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทสาขา ผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบหมายและตัวแทนบุคคลที่สวาม จะไม่ไว้วางใจทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับความไม่ถูกต้อง หรือความผิดพลาดในหรือการละเลยจากบริการที่ประกอบด้วยแต่ไม่ได้รวมถึงการล่าช้า ความผิดพลาดหรือการขัดข้องในการส่งข้อมูลหรือการส่งมอบบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุผลใดๆจากการไม่สามารถใช้งานได้ VisaHQ.co.th ไม่ได้ทำการรับรองหรือให้ข้อความชักชวนให้อีกฝ่ายทำสัญญาด้วยไม่ว่าจะเป็นประเภทใดต่อข้อมูล ข้อกำหนด ข้อห้าม คุณภาพ เนื้อหา แก่นกลาง รูปแบบและการแสดงออกที่ให้ไว้โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สามของเว็บไซต์นี้.

การตกลงรวม. การตกลงนี้รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ประกอบกันขึ้นเป็นข้อตกลงรวมระหว่างคุณและ VisaHQ.co.th และเข้ามาแทนที่ข้อตกลง การประกาศหรือการรับรองที่เกี่ยวเนื่องจาก VisaHQ.co.th ใดๆ หรือทั้งหมดก่อนหน้านี้ การล้มเหลวที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆของข้อตกลงนี้จะไม่ได้แปลความหมายถึงการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าวหรือของสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว ไม่มีการสละสิทธิ์ การแก้ไขหรือการการดัดแปลงอื่นๆที่กระทำโดยคุณที่จะมีผลบังคับใช้หรือผูกพันถ้าไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อรับทราบทั้งสองฝ่าย.