ยูเครน สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Ukraine สถานทูต ใน Patumwan

87 All Seasons Place, CRC Tower, 33rd Floor, Wireless Road
Lumpini
10330
Patumwan
Thailand
โทรศัพท์+810-662-685-3216
แฟกซ์+810-662-685-3217
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์http://thailand.mfa.gov.ua/
Report changes
×

Report changes

Ukraine วีซ่า
Apply for ยูเครน Visa Online