ยูเครน วีซ่า

วีซ่า ยูเครน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?

You cannot apply later than 11 business days prior to the intended date of entry.

กรอก ยูเครน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Passport. Copy of the passport document pages, containing personal data.
b
Photograph. One recent passport-size photograph.
c
Proof of funds. Evidence of financial arrangements made for the duration of your stay in ยูเครน.
d
Tourist Voucher (Invitation). Copy of tourist voucher (invitation) issued by tourist company or hotel reservation in ยูเครน.
e
Health insurance. A valid medical insurance policy with coverage of at least 30000 Euro or its equivalent in other currency.
One of the documents confirming the availability of sufficient funds is the following:

• a document confirming payment for accommodation and dining in Ukraine;

• a letter of guarantee from the inviting party, that it undertakes the commitments on payment of all costs relating to the foreigner`s stay in and exit from the territory of Ukraine;

• a fixed date ticket for return to the state of nationality or to the state of permanent residence or to the third state.

ยูเครน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 1 month
  • ในการดำเนินการ: 9 วันทำการ
  • Total cost: 153.00 
    ยูเครน visa help
    Cost calculation
    ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 94.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 153.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน ยูเครน: 30 days  
ยูเครน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน ยูเครน: 30 days
ยูเครน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ยูเครน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ ยูเครนสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
ยูเครน ข้อมูลด้านวีซ่า
ยูเครน วีซ่า
3
ยูเครน วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ ยูเครน ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
6
วันเกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
7
เพศของนักเดินทาง
8
สัญชาติของนักเดินทาง
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า ยูเครน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
13
ยูเครน สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
ยูเครน หมายเลขวีซ่า
16
วันที่ ยูเครน หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo ยูเครน (ประเภทของ ยูเครน วีซ่า)