สาธารณรัฐเกาหลี สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

South Korea สถานทูต ใน Huay Kwang

ที่อยู่
23 Thiam-Ruammit Road
10320
Ratchadapisek
Huay Kwang
Thailand
โทรศัพท์
+66-2247-7537
+66-2247-7539
แฟกซ์
+66-2247-7535
URL ของเว็บไซต์
http://tha.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/tha/main/index.jsp
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

South Korea วีซ่า
สมัครวีซ่า สาธารณรัฐเกาหลี ออนไลน์
×