สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Slovak Republic สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
9-th Floor, South Sathorn Road 25
10120
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-267-73445
แฟกซ์
+66-267-73447
URL ของเว็บไซต์
www.mzv.sk/bangkok
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×