สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Slovak Republic สถานทูต ใน Bangkok

9-th Floor, South Sathorn Road 25
10120
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+66-267-73445
แฟกซ์+66-267-73447
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์www.mzv.sk/bangkok
Report changes
×

Report changes