สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย

permanent resident?


At this time, VisaHQ.com is unable to assist in obtaining a visa to สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย. All applicants must appear in person at the nearest Embassy or Consulate of สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย to apply.

วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกียเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว ราชอาณาจักรไทย.

แต่น่าเสียดายที่ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการ วีซ่าท่องเที่ยว ไปยัง สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย.

ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:

 • ตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันของหนังสือเดินทางของคุณและความพร้อมของหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่า

 • ติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดหรือสถานกงสุลของ สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย

  ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

 • สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกียสถานทูต.  This information is available at website.
  No worries, we did it for your convenience.

  Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
  Go to  ดูเมื่อไม่นานมานี้

  All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.