สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?

วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกียเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว ราชอาณาจักรไทย.

แต่น่าเสียดายที่ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการ วีซ่าท่องเที่ยว ไปยัง สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย.

ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:

 • ตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันของหนังสือเดินทางของคุณและความพร้อมของหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่า

 • ติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดหรือสถานกงสุลของ สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย

  ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

 • สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกีย วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐสโลวักสาธารณรฐสโลวก/ สโลวาเกียสถานทูต.

  This information is available at website.
  No worries, we did it for your convenience.

  Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
  Go to