รัฐเอกราชซามัว สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

รัฐเอกราชซามัว visa is จำเป็น สำหรับ อเมริกันซามัว

Samoa Mission accredited to ใน Canberra

ที่อยู่
13 Culgoa Circuit
O'Malley, ACT 2606
P.O. Box 3274
Manuka, ACT, 2603
Canberra
Australia
โทรศัพท์
+612-6286-5505
แฟกซ์
+612-6286-5678
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×