รัฐกาตาร์ สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

รัฐกาตาร์ visa is จำเป็น สำหรับ

Qatar สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
14 th Floor, Capital Tower,
All Seasons Place, 87/1 Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan,
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+662 660-1111
แฟกซ์
+662 660-1122
URL ของเว็บไซต์
www.qatarembassy.or.th
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×