รัฐกาตาร์ สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

รัฐกาตาร์ visa is จำเป็น สำหรับ

Qatar สถานทูต ใน Bangkok

14 th Floor, Capital Tower,
All Seasons Place, 87/1 Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan,
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+662 660-1111
แฟกซ์+662 660-1122
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์www.qatarembassy.or.th
Report changes
×

Report changes