ราชอาณาจักรเลโซโท สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Lesotho Consulate ใน Bangkok 10250

Address
12/2 Floraville Building A
Pattanakarn 51
Suanluang
Bangkok 10250
Thailand
โทรศัพท์
+66-2720-7955
แฟกซ์
+66-2722-3373
Report changes
×

Report changes

Apply for ราชอาณาจักรเลโซโท Visa Online
×