ราชอาณาจักรเลโซโท สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Lesotho Consulate ใน Bangkok 10250

ที่อยู่
12/2 Floraville Building A
Pattanakarn 51
Suanluang
Bangkok 10250
Thailand
โทรศัพท์
+66-2720-7955
แฟกซ์
+66-2722-3373
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×