ราชอาณาจักรเลโซโท สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Lesotho Consulate ใน Bangkok 10250

12/2 Floraville Building A
Pattanakarn 51
Suanluang
Bangkok 10250
Thailand
โทรศัพท์+66-2720-7955
แฟกซ์+66-2722-3373
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes

Apply for ราชอาณาจักรเลโซโท Visa Online