สมัครออนไลน์ Visit our office
Mail documents We prepare your documents and application
รับวีซ่า Submit application in person
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวีซ่าราชอาณาจักรเลโซโทตั้งแต่ปี 2003 VisaHQ is a private visa agency, not affiliated with the government of ราชอาณาจักรเลโซโท. VisaHQ provides
 expediting services 
 • error-proofing your application
 • hand-carry delivery to Consulate
 • real-time status updates
 • dedicated call center
for visa to ราชอาณาจักรเลโซโท and charges a service fee. See how we compare in the 90 seconds

video


      ราชอาณาจักรเลโซโท วีซ่า

วีซ่า ราชอาณาจักรเลโซโท

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

permanent resident?
Tourist E-visa
จำเป็น
Student E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น


กรอก ราชอาณาจักรเลโซโท tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Passport. Passport should have a minimum of 2 blank visa pages and be valid for at least six months beyond your intended period of stay in the Kingdom of Lesotho.
b
Photo. Recent color photo (2 inch x 2 inch) taken within 6 months showing facial details.
c
Itinerary. Copy of round trip tickets or itinerary.
All documents submitted in a foreign language (other than English), must be accompanied with an official English translation.

If you are traveling with a minor aged 16 and below, you must provide the following:


• names must be the same, family or birth certificates must be supplied;

• if not of the same family, a letter from birth parent, guardian – with documentation showing guardianship, allowing the minor to travel to Lesotho.

ราชอาณาจักรเลโซโท tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 209.00 
  ราชอาณาจักรเลโซโท visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 150.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 209.00
เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 6 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 319.00 
  ราชอาณาจักรเลโซโท visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 250.00 ในการดำเนินการ: 69.00: 0.00 Total cost: 319.00
ราชอาณาจักรเลโซโท วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ ราชอาณาจักรเลโซโทสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
Find us near you
 • Bangkok
  Address

  VisaHQ.co.th Krit Bldg, Rama 4 Road 4th Floor, 1032 Bangkok 10120

  โทรศัพท์

  โทรหาเราฟรี

  แฟกซ์
  Office hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  Call center hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm