สาธารณรัฐคีร์กีซถาน สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Kyrgyzstan Mission accredited to ใน Kuala Lumpur

10th Floor, Wisma Sin Heap Lee
346 Jalan Tun Razak
50400
Kuala Lumpur
Malaysia
โทรศัพท์+603-2163-2012
แฟกซ์+603-2163-2024
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์http://www.kgembassymy.com
Report changes
×

Report changes

Kyrgyzstan วีซ่า
Apply for สาธารณรัฐคีร์กีซถาน Visa Online