สมัครออนไลน์ Visit our office
Mail documents We prepare your documents and application
รับวีซ่า Submit application in person
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวีซ่าสาธารณรัฐคีร์กีซถานตั้งแต่ปี 2003 VisaHQ is a private visa agency, not affiliated with the government of สาธารณรัฐคีร์กีซถาน. VisaHQ provides
 expediting services 
 • error-proofing your application
 • hand-carry delivery to Consulate
 • real-time status updates
 • dedicated call center
for visa to สาธารณรัฐคีร์กีซถาน and charges a service fee. See how we compare in the 90 seconds

video


      สาธารณรัฐคีร์กีซถาน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐคีร์กีซถาน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

permanent resident?
Tourist E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น


Presently you can use your e-visa only if travelling via "Manas" International Airport, "Osh" International airport and "Ak-jol" checkpoint on the Kyrgyzstan-Kazakhstan border.

กรอก สาธารณรัฐคีร์กีซถาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Clear scan of the applicant's passport. (Pages containian photo, passport data, and address of registration are mandatory). Please note that your passport has to be valid for at least 6 (six) months after your e-visa expires.
b
Digital photo. The photo must be taken within the last 6 months, it should be in color against a flat white background, without any shadows and light spots. All facial features in the photo must be clearly visible, the presence of foreign objects is not allowed.

สาธารณรัฐคีร์กีซถาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 3-5 วันทำการ
 • Total cost: 112.00 
  สาธารณรัฐคีร์กีซถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 53.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 112.00
 • อายุการใช้งาน: up to 2 months
 • ในการดำเนินการ: 3-5 วันทำการ
 • Total cost: 122.00 
  สาธารณรัฐคีร์กีซถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 63.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 122.00
สาธารณรัฐคีร์กีซถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐคีร์กีซถานสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
Find us near you
 • Bangkok
  Address

  VisaHQ.co.th Krit Bldg, Rama 4 Road 4th Floor, 1032 Bangkok 10120

  โทรศัพท์

  โทรหาเราฟรี

  แฟกซ์
  Office hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  Call center hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
สาธารณรัฐคีร์กีซถาน ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐคีร์กีซถาน วีซ่า
1
สาธารณรัฐคีร์กีซถาน ประเภทของวีซ่าที่กำหนดโดย สาธารณรัฐคีร์กีซถาน สถานทูต
3
สาธารณรัฐคีร์กีซถาน วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
9
สาธารณรัฐคีร์กีซถาน หมายเหตุวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐคีร์กีซถาน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
15
วันที่เข้าสู่ สาธารณรัฐคีร์กีซถาน (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐคีร์กีซถาน หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo สาธารณรัฐคีร์กีซถาน (ประเภทของ สาธารณรัฐคีร์กีซถาน วีซ่า)