ฮ่องกง สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

ฮ่องกง visa is จำเป็น สำหรับ

Hong Kong สถานทูต ใน Bangkok

57 Rachadapisake Road
Huay Kwang
10310
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+66-2245-7043
+66-2245-7044
+66-2245-7032
+66-2245-7033
+66-2245-7036
แฟกซ์+66-2246-8247
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์www.chinaembassy.or.th
Report changes
×

Report changes