ฮ่องกง สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

ฮ่องกง visa is จำเป็น สำหรับ

Hong Kong สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
57 Rachadapisake Road
Huay Kwang
10310
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2245-7043
+66-2245-7044
+66-2245-7032
+66-2245-7033
+66-2245-7036
แฟกซ์
+66-2246-8247
URL ของเว็บไซต์
www.chinaembassy.or.th
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×