สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

China สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
57 Rachadapisake Road
Huay Kwang
10310
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2245-7043
+66-2245-7044
+66-2245-7032
+66-2245-7033
+66-2245-7036
แฟกซ์
+66-2246-8247
URL ของเว็บไซต์
www.chinaembassy.or.th
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

China Consulate ใน Chiangmai

ที่อยู่
111 Changlo Road, Haiya District
50100
Chiangmai
Thailand
โทรศัพท์
+66-5328-0380
+66-5327-6125
+66-5327-6457
แฟกซ์
+66-5327-4614
URL ของเว็บไซต์
http://chiangmai.chineseconsulate.org
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

China Consulate ใน Songkhla

ที่อยู่
No.9, Sadao Road, Ampur Muang
90000
Songkhla
Thailand
โทรศัพท์
+66-8176-65560
+66-8195-90885
แฟกซ์
+66-7432-6794
+66-7432-6240
URL ของเว็บไซต์
http://songkhla.chineseconsulate.org/
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

China วีซ่า
สมัครวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ออนไลน์
×