สาธารณรัฐประชาชนจีน visa application and requirements

              สาธารณรัฐประชาชนจีน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

จุดหมายปลายทาง
ประเภทวีซ่า
เลือกสัญชาติพลเมืองของคุณ
ที่อาศัยอยู่ใน
permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ? แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

สมัครออนไลน์ Visit our office
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ We prepare your documents and application
รับวีซ่า Submit application in person
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี 2003 VisaHQ is a private visa agency, not affiliated with the government of สาธารณรัฐประชาชนจีน. VisaHQ provides
 expediting services 
 • error-proofing your application
 • hand-carry delivery to Consulate
 • real-time status updates
 • dedicated call center
for visa to สาธารณรัฐประชาชนจีน and charges a service fee. See how we compare in the 90 seconds

video

วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น
วีซ่าลูกเรือ
จำเป็น
วีซ่านักเรียน
จำเป็น
วีซ่าทำงาน
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐประชาชนจีน วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

ส่งเอกสาต่อไปนี้ให้กับเรา:

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน.
b
Passport Photo: 1 Include a passport style photo, with a white background, taken within the last 6 months. You may also choose to upload a photo to your order for us to print. There is a surcharge associated with this service.
c
Passport copy. Photocopy of the information page and extension page (if applicable) of the passport.
d
Itinerary. Air ticket booking record (round trip) and itinerary in China.
e
A hotel reservation or an Invitation Letter. Proof of a hotel reservation.
Or,
An Invitation Letter for Tourist issued by a relevant unit or individual in China. The invitation letter should contain:
(1) Information of the applicant (incl. full name, gender, date of birth, passport number etc.);
(2) Details of the planned visit, arrival and departure dates, place(s) to be visited, accommodation arrangements;
(3) Information of the inviting party(incl. name of organization or person concerned, contact telephone number, address, official stamp of the organization, signature of the legal representative or individual).
f
Chinese ID. If the invitation letter is issued by an individual, photocopy of Chinese ID (both sides, IIversion) or foreign passports and permanent residence permits should be provided by the inviting party.

สาธารณรัฐประชาชนจีน วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 4-6 วันทำการ
 • Total cost: 211.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 29.00 ในการดำเนินการ: 182.00: 0.00 Total cost: 211.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 2-3 วันทำการ
 • Total cost: 255.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 52.00 ในการดำเนินการ: 203.00: 0.00 Total cost: 255.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 280.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 63.00 ในการดำเนินการ: 217.00: 0.00 Total cost: 280.00
วีซ่าฑูต
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 4-6 วันทำการ
 • Total cost: 239.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 57.00 ในการดำเนินการ: 182.00: 0.00 Total cost: 239.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 2-3 วันทำการ
 • Total cost: 283.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 80.00 ในการดำเนินการ: 203.00: 0.00 Total cost: 283.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 308.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 91.00 ในการดำเนินการ: 217.00: 0.00 Total cost: 308.00
เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 6 months
 • ในการดำเนินการ: 4-6 วันทำการ
 • Total cost: 268.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 86.00 ในการดำเนินการ: 182.00: 0.00 Total cost: 268.00
 • อายุการใช้งาน: up to 6 months
 • ในการดำเนินการ: 2-3 วันทำการ
 • Total cost: 311.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 108.00 ในการดำเนินการ: 203.00: 0.00 Total cost: 311.00
 • อายุการใช้งาน: up to 6 months
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 337.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 120.00 ในการดำเนินการ: 217.00: 0.00 Total cost: 337.00
 • อายุการใช้งาน: up to 1 year
 • ในการดำเนินการ: 4-6 วันทำการ
 • Total cost: 276.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 94.00 ในการดำเนินการ: 182.00: 0.00 Total cost: 276.00
 • อายุการใช้งาน: up to 1 year
 • ในการดำเนินการ: 2-3 วันทำการ
 • Total cost: 354.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 151.00 ในการดำเนินการ: 203.00: 0.00 Total cost: 354.00
 • อายุการใช้งาน: up to 1 year
 • ในการดำเนินการ: 1-2 วันทำการ
 • Total cost: 379.00 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 162.00 ในการดำเนินการ: 217.00: 0.00 Total cost: 379.00
สาธารณรัฐประชาชนจีน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐประชาชนจีนสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
พบเราใกล้คุณ
 • Bangkok
  ที่อยู่

  VisaHQ.co.th
  PN Mahamitr Visa & Ticket International Co.,Ltd.
  The Trendy Building, No. 10/95-97, 6th Floor Sukhumvit 13,
  Khlong Tan Nuea, Watthana
  Bangkok 10110

  โทรศัพท์

  โทรหาเราฟรี

  แฟกซ์
  เวลาทำการ
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
สาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐประชาชนจีน วีซ่า
1
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภทของวีซ่าที่กำหนดโดย สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานทูต
3
สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
6
วันเกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
9
สาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเหตุวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐประชาชนจีน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลที่ออกวีซ่า