สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Vietnam สถานทูต ใน Bangkok

83/1 Wireless Road
Lumpini
Pathumwan
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+66-2-2679602
+66-2-2515837
+66-2-2515115
+66-2-2515116
แฟกซ์+66-2-2544630
+66-2-2517201
+66-2-2507525
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes

Vietnam Consulate ใน Khonkaen

65/6 Chatapadung
40000
Khonkaen
Thailand
โทรศัพท์+66-4-3242190
แฟกซ์+66-4-3241154
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes