สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Vietnam สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
83/1 Wireless Road
Lumpini
Pathumwan
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2-2679602
+66-2-2515837
+66-2-2515115
+66-2-2515116
แฟกซ์
+66-2-2544630
+66-2-2517201
+66-2-2507525
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

Vietnam Consulate ใน Khonkaen

ที่อยู่
65/6 Chatapadung
40000
Khonkaen
Thailand
โทรศัพท์
+66-4-3242190
แฟกซ์
+66-4-3241154
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×