นครรัฐวาติกัน สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Apostolic Nunciature of Holy See (Vatican City) ใน Bangkok

217/1 South Sathorn Road
P.O. Box 12-178
Bangkok
10120
Thailand
โทรศัพท์+66-2212-5853
+66-2212-5854
แฟกซ์+66-2212-0932
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes