นครรัฐวาติกัน สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Apostolic Nunciature of Holy See (Vatican City) ใน Bangkok

ที่อยู่
217/1 South Sathorn Road
P.O. Box 12-178
Bangkok
10120
Thailand
โทรศัพท์
+66-2212-5853
+66-2212-5854
แฟกซ์
+66-2212-0932
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×