สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?
Currently issuance of Uzbekistan E-Visa is suspended until further notice

กรอก สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน.
b
Passport Photo: 1 Include a passport style photo, with a white background, taken within the last 6 months. You may also choose to upload a photo to your order for us to print. There is a surcharge associated with this service.

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 80.50 
  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 21.50 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 80.50
วีซ่าฑูต
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 96.60 
  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 37.60 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 96.60
เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 112.70 
  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 53.70 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 112.70
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน: 30 days  
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน: 30 days
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐอุซเบกิสถานสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่า
3
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
9
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน หมายเหตุวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน หมายเลขวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (ประเภทของ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่า)