สมัครออนไลน์ Visit our office
Mail documents We prepare your documents and application
รับวีซ่า Submit application in person
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวีซ่าสาธารณรัฐอุซเบกิสถานตั้งแต่ปี 2003 VisaHQ is a private visa agency, not affiliated with the government of สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน. VisaHQ provides
 expediting services 
 • error-proofing your application
 • hand-carry delivery to Consulate
 • real-time status updates
 • dedicated call center
for visa to สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน and charges a service fee. See how we compare in the 90 seconds

video


      สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

permanent resident?
Currently issuance of Uzbekistan E-Visa is suspended until further notice

กรอก สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน.
b
Passport Photo: 1 Include a passport style photo, with a white background, taken within the last 6 months. You may also choose to upload a photo to your order for us to print. There is a surcharge associated with this service.

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 80.50 
  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 21.50 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 80.50
วีซ่าฑูต
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 96.60 
  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 37.60 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 96.60
เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 112.70 
  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 53.70 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 112.70
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน: 30 days  
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน: 30 days
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐอุซเบกิสถานสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
Find us near you
 • Bangkok
  Address

  VisaHQ.co.th Krit Bldg, Rama 4 Road 4th Floor, 1032 Bangkok 10120

  โทรศัพท์

  โทรหาเราฟรี

  แฟกซ์
  Office hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  Call center hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  อีเมล์
  >a/< ;401#&;611#&;64#&o;99#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&>";401#&;611#&;64#&o;99#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&:otliam"=ferh a<
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่า
3
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
9
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน หมายเหตุวีซ่า
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน หมายเลขวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (ประเภทของ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่า)