สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

permanent resident?


กรอก สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
b
Passport Photo: 1 Include a passport style photo, with a white background, taken within the last 6 months. You may also choose to upload a photo to your order for us to print. There is a surcharge associated with this service.

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน: 30 days สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน: 30 days สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน visa help
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐอุซเบกิสถานสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.