สาธารณรัฐอุรุกวัย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Uruguay สถานทูต ใน Kuala Lumpur

ที่อยู่
Letter Box Nº46, Lot 6E, 6th.Floor, UBN Tower,10 Jalan P.Ramlee
50250
Kuala Lumpur
Malaysia
โทรศัพท์
+603-2031-3669
แฟกซ์
+603-2031-5669
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

Uruguay Consulate ใน Bangkok

ที่อยู่
2114, New Petchburi Road, Huaykwang District, Bangkapi
10320
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+662-319-7132
+662-319-7133
แฟกซ์
+662-319-7134
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×