สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ visa application and requirements

              สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ วีซ่า

วีซ่า สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่

จุดหมายปลายทาง
ประเภทวีซ่า
เลือกสัญชาติพลเมืองของคุณ
ที่อาศัยอยู่ใน
permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ? แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น
สนามบินวีซ่าขนส่ง
ไม่จำเป็น
VisaHQ is
affiliate of


วีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว ราชอาณาจักรไทย.

สำคัญ: ขออภัยอย่างยิ่ง ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการเต็มสำหรับวีซ่าไปสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตัวเองที่ สถานทูตประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดส่งคำถามทั้งหมดไปที่สถานทูตสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ได้โดยตรง

Following documents are required for apply วีซ่าท่องเที่ยว สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่:

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน.
c
Bank Statement. Copies of bank statements from the past 6 months.
d
Personal invitation. If visiting friends or family, you must provide letter of invitation with the contact information of the host and visitor, purpose and duration of the visit, confirmation of accommodation including the address, signature and date.
e
Previous Visa. Visa that they used to receive.

Embassy of สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ in the ราชอาณาจักรไทย offers visa processing of 3 business days.

ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่สถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to