สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วีซ่า

วีซ่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ต้องการความช่วยเหลือ? แชทกับเรา
permanent resident?

กรอก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport with at least 6 months remaining validity.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.
c
Age restriction. Male applicants under the age of 21 and Female applicants under the age of 23 must be accompanied by a parent. Please submit:
Birth Certificate. A copy of the applicant's Birth Certificate.
Parent passport copy. A copy of the information pages of the traveling parent's passport.
Parent UAE visa. A copy of the traveling parent's valid UAE visa (unless parent is applying for a visa together with the applicant).

d
Proof of status. Residence permit or other proof of legal status in one of the EU countries, which is valid for another 6 months after arrival date.

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

Single Entry visitor visa
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
 • Total cost: 190.00 
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 81.00 ในการดำเนินการ: 109.00: 0.00 Total cost: 190.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
 • Total cost: 327.00 
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 218.00 ในการดำเนินการ: 109.00: 0.00 Total cost: 327.00
Multiple Entry visitor visa
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
 • Total cost: 307.00 
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 198.00 ในการดำเนินการ: 109.00: 0.00 Total cost: 307.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
 • Total cost: 600.00 
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 491.00 ในการดำเนินการ: 109.00: 0.00 Total cost: 600.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: 30 days  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: 30 days
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to