โตเกเลา สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Tokelau สถานทูต ใน Bangkok

M Thai Tower, 14th Floor, All Seasons Place, 87 Wireless Road
P.O. Box 2719
10330
Lumpini
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+662-254-2530
แฟกซ์+662-253-9045
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์http://www.nzembassy.com/thailand
Report changes
×

Report changes