สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย visa application and requirements

          สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย วีซ่า

วีซ่า สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
Tourist E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น
Transit E-visa
จำเป็น
จำเป็น


กรอก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.
c
Itinerary. Copy of confirmed tickets showing entry and exit to and from สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย.

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 10 business days
 • Total cost: 109.00 
  สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 50.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 109.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย: 90 days  
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย: 90 days
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สหสาธารณรัฐแทนซาเนียสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ข้อมูลด้านวีซ่า
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย วีซ่า
2
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
8
สัญชาติของนักเดินทาง
14
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย หมายเลขวีซ่า
16
วันที่ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (ประเภทของ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย วีซ่า)