สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?

กรอก สาธารณรัฐทาจิกิสถาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน.

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
 • Total cost: 89.00 
  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 30.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 89.00
Single entry with GBAO permit
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
 • Total cost: 109.00 
  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 50.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 109.00
เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
 • Total cost: 109.00 
  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 50.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 109.00
Multiple entry with GBAO permit
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
 • Total cost: 129.00 
  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 70.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 129.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน: 60 days  
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน: 60 days
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐทาจิกิสถานสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่า
2
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
14
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน หมายเลขวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (ประเภทของ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่า)