สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

permanent resident?


กรอก สาธารณรัฐทาจิกิสถาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
Tourist E-visas for citizens of ราชอาณาจักรไทย are electronic. No documents need to be mailed to VisaHQ for processing. You will receive your electronic visa via e-mail.

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost:
Single entry with GBAO permit
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน: 45 days สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน: 45 days สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐทาจิกิสถานสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้อมูลด้านวีซ่า
Tajikistan วีซ่า
2
Tajikistan อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
14
Tajikistan หมายเลขวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ Tajikistan (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน หมดอายุของวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo Tajikistan (ประเภทของ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่า)

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.