สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

permanent resident?


กรอก สาธารณรัฐทาจิกิสถาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost:
Single entry with GBAO permit
  • อายุการใช้งาน: up to 3 months
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน: 45 days สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน: 45 days สาธารณรัฐทาจิกิสถาน visa help
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐทาจิกิสถานสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.