สมาพันธรัฐสวิส สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Switzerland สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
35 North Wireless Road
P.O. Box 821
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+662-674-6900
แฟกซ์
+662-674-6901
+662-674-6902
URL ของเว็บไซต์
www.eda.admin.ch/bangkok
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×