สมาพันธรัฐสวิส สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Switzerland สถานทูต ใน Bangkok

35 North Wireless Road
P.O. Box 821
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+662-674-6900
แฟกซ์+662-674-6901
+662-674-6902
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์www.eda.admin.ch/bangkok
Report changes
×

Report changes