สมาพันธรัฐสวาซิแลนด์ สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Swaziland (Eswatini) Mission accredited to ใน Kuala Lumpur

Menara Citibank,Suite 22.03 & 03A,165 Jalan Ampang
50450
Kuala Lumpur
Malaysia
โทรศัพท์+603-2163-2511
+603-2163-2487
แฟกซ์+603-2163-3326
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์http://www.swazilandkualalumpur.org
Report changes
×

Report changes