สมาพันธรัฐสวาซิแลนด์ สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Swaziland (Eswatini) Mission accredited to ใน Kuala Lumpur

ที่อยู่
Menara Citibank,Suite 22.03 & 03A,165 Jalan Ampang
50450
Kuala Lumpur
Malaysia
โทรศัพท์
+603-2163-2511
+603-2163-2487
แฟกซ์
+603-2163-3326
URL ของเว็บไซต์
http://www.swazilandkualalumpur.org
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×