สาธารณรัฐซูรินาเม วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐซูรินาเม

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?
Tourist E-visa
จำเป็น
Student E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น
Transit E-visa
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐซูรินาเม student e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of bio page of your valid, signed passport. Your passport must be valid for at least 6 months from the date of arrival and have at least 2 page available for the entry stamp of the Immigration department.
b
Passport-type photograph: photograph size 3x4 cm, must be uploaded to your applicant profile.
c
Passport cover page. A clear scan of the cover page.
d
Health Insurance. A valid travel insurance/health insurance.
e
Police clearance. Certificate of “good conduct” (form the Police department, with legalization).
f
Birth certificate. Birth certificate (with legalization).
g
ID card copy. Copy of the ID card of your referent.
h
Reference letter.
i
Previous visas. Scan of written or stamped pages of last 3 visits.
j
Medical Certificate. Recent medical report or health certificate (not older than 3 months).
k
Marriage certificate. If married/divorced/living together/single/widow, Marriage certificate/divorce papers or partnership contract etc (with legalization).
l
Student letter. Provide Student letter / Internship / Scholar.

สาธารณรัฐซูรินาเม student e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 2 months
  • ในการดำเนินการ: 3-5 วันทำการ
  • Total cost: 118.00 
    สาธารณรัฐซูรินาเม visa help
    Cost calculation
    ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 59.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 118.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐซูรินาเม: 60 days  
สาธารณรัฐซูรินาเม visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐซูรินาเม: 60 days
สาธารณรัฐซูรินาเม visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐซูรินาเม วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐซูรินาเมสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐซูรินาเม ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐซูรินาเม วีซ่า
2
สาธารณรัฐซูรินาเม อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐซูรินาเม วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
4
ชื่อของ สาธารณรัฐซูรินาเม ผู้ถือวีซ่า
5
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
9
สาธารณรัฐซูรินาเม หมายเหตุวีซ่า
13
สาธารณรัฐซูรินาเม สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
สาธารณรัฐซูรินาเม หมายเลขวีซ่า
18
วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศo สาธารณรัฐซูรินาเม (ประเภทของ สาธารณรัฐซูรินาเม วีซ่า)