ข้อมูลด้านวีซ่า

 วีซ่า
Care for actual visa to , not just its picture?
2
อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา หมดอายุของวีซ่า
19
หมายเลขหนังสือเชิญในการขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ (ใช้กับ วีซ่าเพื่อธุรกิจเท่านั้น)

เครือข่ายทางสังคม