สมัครออนไลน์ Visit our office
Mail documents We prepare your documents and application
รับวีซ่า Submit application in person
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวีซ่าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาตั้งแต่ปี 2003 VisaHQ is a private visa agency, not affiliated with the government of สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา. VisaHQ provides
 expediting services 
 • error-proofing your application
 • hand-carry delivery to Consulate
 • real-time status updates
 • dedicated call center
for visa to สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา and charges a service fee. See how we compare in the 90 seconds

video


      สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

permanent resident?
วีซ่าท่องเที่ยว
ไม่เกิน 30 วันจำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
ไม่เกิน 30 วันจำเป็น
Tourist E-visa
for children under 12 yearsจำเป็น
Transit E-visa
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport. Passport must be valid for 6 months beyond your date of return.
b
Negative COVID-19 test result. An applicant must provide a negative PCR Covid 19 test 72 hours before arrival. You also will be tested again upon arrival. A third test will be given on day 7.

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

วีซ่าฑูต
 • อายุการใช้งาน: up to 6 months
 • ในการดำเนินการ: วันเดียวกัน
 • Total cost: 84.00 
  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 35.00 ในการดำเนินการ: 49.00: 0.00 Total cost: 84.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา: 30 days  
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา: 30 days
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
Find us near you
 • Bangkok
  Address

  VisaHQ.co.th Krit Bldg, Rama 4 Road 4th Floor, 1032 Bangkok 10120

  โทรศัพท์

  โทรหาเราฟรี

  แฟกซ์
  Office hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  Call center hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  อีเมล์
  >a/< ;401#&;611#&;64#&o;99#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&>";401#&;611#&;64#&o;99#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&:otliam"=ferh a<
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่า
2
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา หมดอายุของวีซ่า
19
หมายเลขหนังสือเชิญในการขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ (ใช้กับ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่าเพื่อธุรกิจเท่านั้น)