สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?
วีซ่าท่องเที่ยว
ไม่เกิน 30 วันจำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
ไม่เกิน 30 วันจำเป็น
Tourist E-visa
for children under 12 yearsจำเป็น
Transit E-visa
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport. Passport must be valid for 6 months beyond your date of return.
b
Negative COVID-19 test result. An applicant must provide a negative PCR Covid 19 test 72 hours before arrival. You also will be tested again upon arrival. A third test will be given on day 7.

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่าท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

วีซ่าฑูต
  • อายุการใช้งาน: up to 6 months
  • ในการดำเนินการ: วันเดียวกัน
  • Total cost: 84.00 
    สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา visa help
    Cost calculation
    ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 35.00 ในการดำเนินการ: 49.00: 0.00 Total cost: 84.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา: 30 days  
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา: 30 days
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่า
2
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อายุการใช้งานของวีซ่า
3
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
13
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
15
วันที่เข้าสู่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
16
วันที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา หมดอายุของวีซ่า
19
หมายเลขหนังสือเชิญในการขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ (ใช้กับ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วีซ่าเพื่อธุรกิจเท่านั้น)