สาธารณรัฐสโลวีเนีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Slovenia สถานทูต ใน Beijing

ที่อยู่
No. 57, Block F, Ya Qu Yuan, King's Garden Villas, 18 Xiao Yun Road
Chao Yang district
100600
Beijing
China
โทรศัพท์
+86-10-646-81154
แฟกซ์
+86-10-646-81040
URL ของเว็บไซต์
http://beijing.embassy.si/en
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

Slovenia Consulate ใน Bangkok

ที่อยู่
298/2 Silom Road, Soi 28
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2-234-7637
+66-2-234-2481
แฟกซ์
+66-2-237-1375
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×