สาธารณรัฐสโลวีเนีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Slovenia สถานทูต ใน Beijing

No. 57, Block F, Ya Qu Yuan, King's Garden Villas, 18 Xiao Yun Road
Chao Yang district
100600
Beijing
China
โทรศัพท์+86-10-646-81154
แฟกซ์+86-10-646-81040
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์http://beijing.embassy.si/en
Report changes
×

Report changes

Slovenia Consulate ใน Bangkok

298/2 Silom Road, Soi 28
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+66-2-234-7637
+66-2-234-2481
แฟกซ์+66-2-237-1375
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes