สาธารณรัฐสิงคโปร์ สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

สาธารณรัฐสิงคโปร์ visa is จำเป็น สำหรับ

Mostly requested by citizens of สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน and สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

Singapore Consulate

in Bangkok
Chancery 129 South Sathorn Road
10120
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์+66-2-286-2111
แฟกซ์+66-2-286-6966
+66-2-287-2578
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์http://www.mfa.gov.sg/bangkok
Report changes
×

Report changes