เซนต์ลูเซีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Saint Lucia สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
14 Wireless Road
Lumpini
Pathumwan
10330
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2305-8333
แฟกซ์
+66-2255-9278
URL ของเว็บไซต์
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-bangkok
Report changes
×

Report changes

Saint Lucia Consulate ใน Chiang Mai

ที่อยู่
198 Bumrungraj Rd, Muang
50000
Chiang Mai
Thailand
โทรศัพท์
+66-2305-8333
แฟกซ์
+66-5326-3016
Report changes
×

Report changes

×