สาธารณรัฐรวันดา สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Rwanda Mission accredited to ใน Tokyo

ที่อยู่
Annex Fukasawa #A, 1-17-17
Fukasawa, Setagaya-ku
Tokyo
Japan
โทรศัพท์
+813-5752-4255
แฟกซ์
+813-3703-0342
URL ของเว็บไซต์
http://www.rwandaembassy-japan.org
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×