รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี วีซ่า

วีซ่า รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?
Tourist E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น


กรอก รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear, colored scan of the information pages of your valid, signed passport including the bio-page.
b
Complete coronavirus supplementary health form. Please download, complete, print out and sign the form. Scan the signed form and upload it to your profile. This form is available here.
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี visas for citizens of ราชอาณาจักรไทย are electronic. No documents need to be mailed to VisaHQ for processing. You will receive your electronic visa via e-mail.

รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
 • Total cost: 109.00 
  รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 50.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 109.00
 • อายุการใช้งาน: up to 2 months
 • ในการดำเนินการ: 5 วันทำการ
 • Total cost: 109.00 
  รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 50.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 109.00
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ รัฐเอกราชปาปัวนิวกินีสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ข้อมูลด้านวีซ่า
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี วีซ่า
1
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ประเภทของวีซ่าที่กำหนดโดย รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี สถานทูต
11
จำนวนครั่งที่อนุญาตให้เข้า รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันที่มีผลของวีซ่า)
12
ระยะเวลาการอาศัยอยู่สูงสุดใน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ต่อการเข้าหนึ่งครั้ง
15
วันที่เข้าสู่ รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).