รัฐสุลต่านโอมาน วีซ่า

วีซ่า รัฐสุลต่านโอมาน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?
Tourist E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
ไม่จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
จำเป็น


You must take a PCR test which costed around $ 65 USD upon arrival at the airport. You also need self-isolate in hotel for a 7-day period.

กรอก รัฐสุลต่านโอมาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.
c
Itinerary. Copy of round trip tickets or itinerary.
d
Hotel Reservations. Copy of confirmed hotel reservations.

รัฐสุลต่านโอมาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางหลายครั้ง
  • อายุการใช้งาน: up to 1 year
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost: 190.00 
    รัฐสุลต่านโอมาน visa help
    Cost calculation
    ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 131.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 190.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน รัฐสุลต่านโอมาน: 30 days  
รัฐสุลต่านโอมาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน รัฐสุลต่านโอมาน: 30 days
รัฐสุลต่านโอมาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
รัฐสุลต่านโอมาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ รัฐสุลต่านโอมานสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to