รัฐสุลต่านโอมาน วีซ่า

วีซ่ารัฐสุลต่านโอมาน

ต้องการความช่วยเหลือ? แชทกับเรา
permanent resident?
In line with precautionary measures established by the Sultanate of Oman, to limit the spread of the pandemic Corona virus, tourist and visit visas are no longer available until further notice.

กรอก รัฐสุลต่านโอมาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.
c
Itinerary. Copy of round trip tickets or itinerary.
d
Hotel Reservations. Copy of confirmed hotel reservations.

รัฐสุลต่านโอมาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางหลายครั้ง
  • อายุการใช้งาน: up to 1 year
  • ในการดำเนินการ: วันถัดไปธุรกิจ
  • Total cost: 190.00 
    รัฐสุลต่านโอมาน visa help
    Cost calculation
    ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 131.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 190.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน รัฐสุลต่านโอมาน: 30 days  
รัฐสุลต่านโอมาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน รัฐสุลต่านโอมาน: 30 days
รัฐสุลต่านโอมาน visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
รัฐสุลต่านโอมาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ รัฐสุลต่านโอมานสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
รัฐสุลต่านโอมาน ข้อมูลด้านวีซ่า
รัฐสุลต่านโอมาน วีซ่า
1
รัฐสุลต่านโอมาน ประเภทของวีซ่าที่กำหนดโดย รัฐสุลต่านโอมาน สถานทูต
3
รัฐสุลต่านโอมาน วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
13
รัฐสุลต่านโอมาน สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
14
รัฐสุลต่านโอมาน หมายเลขวีซ่า
16
วันที่ รัฐสุลต่านโอมาน หมดอายุของวีซ่า