อาโลฟี สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Niue สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
M Thai Tower, 14th Floor, All Seasons Place, 87 Wireless Road
P.O. Box 2719
10330
Lumpini
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+662-254-2530
แฟกซ์
+662-253-9045
URL ของเว็บไซต์
http://www.nzembassy.com/thailand
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×