สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ visa application and requirements

          สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์

permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
Tourist E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
ไม่เกิน 14 วันจำเป็น


กรอก สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.

สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 5 business days
 • Total cost: 99.00 
  สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 50.00 ในการดำเนินการ: 49.00: 0.00 Total cost: 99.00
สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์สถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to