สาธารณรัฐมอลตา วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐมอลตา

permanent resident?If you will be visiting more than one Schengen country, you must submit evidence of travel and accommodation for each country to be visited.

The Embassy of สาธารณรัฐมอลตา reserves the right to request additional documents and/or a personal interview.

สาธารณรัฐมอลตา is a member of the Schengen treaty. If you intend to visit several Schengen countries you should apply for a visa at the Embassy or Consulate of the country that is your main destination or, if you do not have a main destination, at the Embassy or Consulate of the country that is your first point of entry. The countries of the Schengen zone are: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland.

วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐมอลตาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว ราชอาณาจักรไทย.

แต่น่าเสียดายที่ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการ วีซ่าท่องเที่ยว ไปยัง สาธารณรัฐมอลตา.

ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:

 • ตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันของหนังสือเดินทางของคุณและความพร้อมของหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่า

 • ติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดหรือสถานกงสุลของ สาธารณรัฐมอลตา

  ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

 • สาธารณรัฐมอลตา วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐมอลตาสถานทูต.  This information is available at website.
  No worries, we did it for your convenience.

  Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
  Go to  ดูเมื่อไม่นานมานี้

  All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.