สาธารณรัฐมาดากัสการ์ วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐมาดากัสการ์

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?

กรอก สาธารณรัฐมาดากัสการ์ tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of passport. A valid passport for a minimum of six (6) months with at least two (2) blank visa pages.
b
Itinerary. Copy of flight / travel itinerary (departure and return).

สาธารณรัฐมาดากัสการ์ tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 59.00 
  สาธารณรัฐมาดากัสการ์ visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 0.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 59.00
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 59.00 
  สาธารณรัฐมาดากัสการ์ visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 0.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 59.00
สาธารณรัฐมาดากัสการ์ วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐมาดากัสการ์สถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
สาธารณรัฐมาดากัสการ์ ข้อมูลด้านวีซ่า
สาธารณรัฐมาดากัสการ์ วีซ่า
3
สาธารณรัฐมาดากัสการ์ วันที่ออกวีซ่า (รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจาก MM-DD-YYYY).
13
สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สถานกงสุลที่ออกวีซ่า
16
วันที่ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ หมดอายุของวีซ่า