สาธารณรัฐลิทัวเนีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Lithuania สถานทูต in

ที่อยู่
J. Tumo-Vaižganto 2
โทรศัพท์
+370-2-362546
แฟกซ์
+370-2-313090
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

Lithuania Consulate in

ที่อยู่
67, Sukhumvit Road 26
โทรศัพท์
+66-2-6615599
แฟกซ์
+66-2-6615500
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×