สาธารณรัฐลิทัวเนีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Lithuania สถานทูต in

J. Tumo-Vaižganto 2
โทรศัพท์+370-2-362546
แฟกซ์+370-2-313090
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes

Lithuania Consulate in

67, Sukhumvit Road 26
โทรศัพท์+66-2-6615599
แฟกซ์+66-2-6615500
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes