สมัครออนไลน์ Visit our office
Mail documents We prepare your documents and application
รับวีซ่า Submit application in person
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวีซ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่ปี 2003 VisaHQ is a private visa agency, not affiliated with the government of สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. VisaHQ provides
 expediting services 
 • error-proofing your application
 • hand-carry delivery to Consulate
 • real-time status updates
 • dedicated call center
for visa to สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว and charges a service fee. See how we compare in the 90 seconds

video


      สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

โทรหาเราฟรี

permanent resident?
Tourist E-visa
จำเป็น
วีซ่าท่องเที่ยว
ไม่จำเป็น
วีซ่าธุรกิจ
ไม่จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of passport bio page that covers the whole bio page including its MRZ (two lines at the bottom of the page). The passport should have minimum validity of 6 months from the date of arrival in Laos.
b
Passport-type photo. Photograph size 4x6 cm (have been taken no longer than 6 months).
c
Additional documents may be required.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 2 months
 • ในการดำเนินการ: 3 วันทำการ
 • Total cost: 105.58 
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 46.58 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 105.58
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: 30 days  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: 30 days
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
Find us near you
 • Bangkok
  Address

  VisaHQ.co.th Krit Bldg, Rama 4 Road 4th Floor, 1032 Bangkok 10120

  โทรศัพท์

  โทรหาเราฟรี

  แฟกซ์
  Office hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  Call center hours
  วันจันทร์ — วันศุกร์ 9:00 am - 5:30 pm
  อีเมล์
  >a/< ;401#&;611#&;64#&o;99#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&>";401#&;611#&;64#&o;99#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&:otliam"=ferh a<