สาธารณรัฐเคนยา visa application and requirements

          สาธารณรัฐเคนยา วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐเคนยา

permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
Tourist E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น


Effective March 17, 2020 Kenya halted the entry of foreigners from countries that have confirmed coronavirus cases for 30 days or until further notice. Only Kenyan citizens, and any foreigners with valid residence permits will be allowed to come in provided they proceed on self-quarantine or to a government designated quarantine facility.

กรอก สาธารณรัฐเคนยา tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
หนังสือเดินทางฉบับดั้งเดิม มีลายมือชื่อ ราชอาณาจักรไทย มีอายุที่ยังมีผลใช้ได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน.
b
Passport Photo: 1 Include a passport style photo, with a white background, taken within the last 6 months. You may also choose to upload a photo to your order for us to print. There is a surcharge associated with this service.
c
Hotel Reservations. Copy of confirmed hotel reservations.

สาธารณรัฐเคนยา tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
 • อายุการใช้งาน: up to 3 months
 • ในการดำเนินการ: 10 วันทำการ
 • Total cost: 112.00 
  สาธารณรัฐเคนยา visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 53.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 112.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐเคนยา: 90 days  
สาธารณรัฐเคนยา visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐเคนยา: 90 days
สาธารณรัฐเคนยา visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐเคนยา วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐเคนยาสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to