สาธารณรัฐคาซัคสถาน วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐคาซัคสถาน

permanent resident?


The Embassy of สาธารณรัฐคาซัคสถาน is closed every Wednesday.

Applicants of Kazakh origin must submit proof that their citizenship has been formally relinquished through the Embassy of Kazakhstan in Washington DC. For instructions please see the Embassy relinquishment page.

Additional requirements for minors:

- Application form. The application form must be signed by both parents.
- Birth certificate. A copy of the applicant's birth certificate.
- Parents' passport copies. A copy of the information pages of both parents' signed passports.
- Letter of consent. A letter of consent addressed to the Embassy of สาธารณรัฐคาซัคสถาน, signed by both patents and specifying who will be traveling with the child, the purpose of the trip, dates of travel, places to be visited, and the names and addresses of any contacts in สาธารณรัฐคาซัคสถาน.
- Renunciation certificate. Parents of Kazakh origin are required to provide proof of renunciation of Kazakh citizenship.

All foreign citizen must register at the local Office of the Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan or at the hotel within 72 hours upon arrival to Kazakhstan.

วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว ราชอาณาจักรไทย.

แต่น่าเสียดายที่ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการ วีซ่าท่องเที่ยว ไปยัง สาธารณรัฐคาซัคสถาน.

ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:

 • ตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันของหนังสือเดินทางของคุณและความพร้อมของหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่า

 • ติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดหรือสถานกงสุลของ สาธารณรัฐคาซัคสถาน

  ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

 • สาธารณรัฐคาซัคสถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐคาซัคสถานสถานทูต.  This information is available at website.
  No worries, we did it for your convenience.

  Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
  Go to  ดูเมื่อไม่นานมานี้

  All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.