สาธารณรัฐคาซัคสถาน วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐคาซัคสถาน

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
permanent resident?

กรอก สาธารณรัฐคาซัคสถาน tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A passport should expire no earlier than 3 months from the expiry date of the online visa and should have at least 2 blank pages.
b
Copy of invitation letter. In order to apply for evisa you need to obtain a letter of invitation (LOI) first from tour operator in Kazakhstan.

สาธารณรัฐคาซัคสถาน tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางครั้งเดียว
  • อายุการใช้งาน: up to 1 month
  • ในการดำเนินการ: วันเดียวกัน
  • Total cost: 120.00 
    สาธารณรัฐคาซัคสถาน visa help
    Cost calculation
    ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 61.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 120.00
สาธารณรัฐคาซัคสถาน วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐคาซัคสถานสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to