ญี่ปุ่น สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Japan สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
177 Witthayu Road, Lumphini,
Pathum Wan,
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2696-3000
+66-2207-8500
แฟกซ์
+66-2207-8510
URL ของเว็บไซต์
http://www.th.emb-japan.go.jp/en/index.htm
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

Japan Consulate ใน Chiang Mai

ที่อยู่
Unit 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Rd., T. Haiya
50100
A. Muang
Chiang Mai
Thailand
โทรศัพท์
+66-5320-3367
แฟกซ์
+66-5320-3373
URL ของเว็บไซต์
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/thai/thai.html
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×