จาเมกา สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Jamaica Mission accredited to ใน Beijing

Jianguomenwai Diplomatic Compound, Room 6-2-72
1 Xiu Shui Street
100600
Beijing
China
โทรศัพท์+86-10-6532-0667
+86-10-6532-0670
+86-10-6532-0671
แฟกซ์+86-10-6532-0669
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์
Report changes
×

Report changes