จาเมกา สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Jamaica Mission accredited to ใน Beijing

ที่อยู่
Jianguomenwai Diplomatic Compound, Room 6-2-72
1 Xiu Shui Street
100600
Beijing
China
โทรศัพท์
+86-10-6532-0667
+86-10-6532-0670
+86-10-6532-0671
แฟกซ์
+86-10-6532-0669
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×