อิสราเอล สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

Israel สถานทูต ใน Bangkok

ที่อยู่
Ocean Tower II, 25th Fl.
10110
Bangkok
Thailand
โทรศัพท์
+66-2204-9200
แฟกซ์
+66-2204-9255
URL ของเว็บไซต์
http://embassies.gov.il/bangkok/Pages/default.aspx
รายงานการเปลี่ยนแปลง
×

รายงานการเปลี่ยนแปลง

×