สาธารณรัฐอินเดีย visa application and requirements

          สาธารณรัฐอินเดีย วีซ่า

วีซ่า สาธารณรัฐอินเดีย

permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
Tourist E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐอินเดีย tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the photo page and information pages of your valid, signed passport. The passport must also have 2 remaining blank pages upon arrival in India.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.

สาธารณรัฐอินเดีย tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 1 year
 • ในการดำเนินการ: 3-5 วันทำการ
 • Total cost: 100.00 
  สาธารณรัฐอินเดีย visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 41.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 100.00
 • อายุการใช้งาน: up to 5 years
 • ในการดำเนินการ: 3-5 วันทำการ
 • Total cost: 141.00 
  สาธารณรัฐอินเดีย visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 82.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 141.00
วีซ่าฑูต
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 3-5 วันทำการ
 • Total cost: 85.00 
  สาธารณรัฐอินเดีย visa help
  Cost calculation
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 26.00 ในการดำเนินการ: 59.00: 0.00 Total cost: 85.00
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอินเดีย: 90 days  
สาธารณรัฐอินเดีย visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอินเดีย: 90 days
สาธารณรัฐอินเดีย visa help เข้าพักได้สูงสุดหมายถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมครั้งเดียว
สาธารณรัฐอินเดีย วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐอินเดียสถานทูต.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to