สาธารณรัฐอินเดีย visa application and requirements

          สาธารณรัฐอินเดีย วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐอินเดีย

permanent resident?
ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา
Tourist E-visa
จำเป็น
Business E-visa
จำเป็น
จำเป็น


กรอก สาธารณรัฐอินเดีย tourist e-visa แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

และให้สำเนาดิจิตอลของเอกสารดังต่อไปนี้

a
Scanned copy of ราชอาณาจักรไทย passport. A clear scan of the photo page and information pages of your valid, signed passport. The passport must also have 2 remaining blank pages upon arrival in India.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.

สาธารณรัฐอินเดีย tourist e-visa ค่าธรรมเนียมสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย

เดินทางหลายครั้ง
 • อายุการใช้งาน: up to 1 year
 • ในการดำเนินการ: 2-3 วันทำการ
 • Total cost:
 • อายุการใช้งาน: up to 5 years
 • ในการดำเนินการ: 2-3 วันทำการ
 • Total cost:
วีซ่าฑูต
 • อายุการใช้งาน: up to 1 month
 • ในการดำเนินการ: 2-3 วันทำการ
 • Total cost:
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอินเดีย: 60 days สาธารณรัฐอินเดีย visa help
ระยะเวลาอาศัยสูงสุด ใน สาธารณรัฐอินเดีย: 60 days สาธารณรัฐอินเดีย visa help
สาธารณรัฐอินเดีย วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐอินเดียสถานทูต.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

ดูเมื่อไม่นานมานี้

All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.

Useful Resources

สาธารณรัฐอินเดีย ข้อมูลการเดินทางไป