สาธารณรัฐกัวเตมาลา วีซ่า

วีซ่าสาธารณรัฐกัวเตมาลา

permanent resident?


Citizens of ราชอาณาจักรไทย that hold a valid permanent resident card or a valid visa from the United States, Canada, or any Schengen Member State, do not need to obtain a visa to สาธารณรัฐกัวเตมาลา for a stay of up to 90 days. Please refer to the embassy for complete details.

At this time, VisaHQ.com cannot assist in obtaining visas to สาธารณรัฐกัวเตมาลา. All applicants must appear in person at the nearest Embassy or Consulate of สาธารณรัฐกัวเตมาลา to apply.

วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐกัวเตมาลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพลเมืองชาว ราชอาณาจักรไทย.

แต่น่าเสียดายที่ในเวลานี้ VisaHQ ไม่ได้ให้บริการ วีซ่าท่องเที่ยว ไปยัง สาธารณรัฐกัวเตมาลา.

ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:

 • ตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันของหนังสือเดินทางของคุณและความพร้อมของหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่า

 • ติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดหรือสถานกงสุลของ สาธารณรัฐกัวเตมาลา

  ใช้ประโยชน์จากการที่กว้างขวางของเรา สถานทูตและกงสุลฐานข้อมูล เพื่อหาหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อติดต่อสถานทูตยืนยันเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลการขอวีซ่าและไม่ว่าสถานกงสุลยอมรับการใช้งานอีเมล์.

 • สาธารณรัฐกัวเตมาลา วีซ่าสำหรับพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลอื่นโปรดติดต่อที่ใกล้ที่สุ สาธารณรัฐกัวเตมาลาสถานทูต.  This information is available at website.
  No worries, we did it for your convenience.

  Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
  Go to  ดูเมื่อไม่นานมานี้

  All visa requirements you are about to research will appear here for easy access.