จอร์เจีย สถานทูตใน ราชอาณาจักรไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?แชทกับเรา

จอร์เจีย visa is จำเป็น สำหรับ

Georgia Mission accredited to ใน New Delhi

115 Jorbagh
110003
New Delhi
India
โทรศัพท์+91-11-4707-8602
+91-11-4949-6000
แฟกซ์+91-11-4707-8603
อีเมล์
ที่อยู่
URL ของเว็บไซต์www.india.mfa.gov.ge
Report changes
×

Report changes